ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 stycznia 2 (50) / 2006

KONKURSY

VII Międzynarodowy Festiwal Działań Teatralnych i Plastycznych ZDARZENIA – Tczew – Europa 5– 10 września 2006


Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych ZDARZENIA-Tczew-Europa (5-10 września 2006) zapraszają do udziału w konkursie młodych, debiutujących artystów i nadsyłanie oryginalnych, najbardziej nowatorskich i samodzielnych projektów w następujących kategoriach: akcja uliczna i instalacja; spektakl teatralny, plastyczny, uliczny lub multimedialny; spektakl muzyczny (o charakterze performance); autorskie projekty inscenizacji plastycznej (scenografia dowolnego utworu dramatycznego lub plastycznego; malartswo; małe formy rzeźbiarskie.

Oceny nadesłanych projektów dokona międzynarodowe Jury, w skład którego wchodzą wybitni krytycy, teoretycy sztuki i artyści i którego przewodniczącym jest Jerzy Stuhr. Projekty zakwalifikowane do prezentacji we wrześniu rywalizować będą o Grand Prix w wysokości 10 000 zł oraz nagrody: w dzidzinie teatru - 6000 zł; w dziedzinie malarstwa – 4000 zł; nagroda specjalna w dziedzinie małych form rzeźbiarskich – 3000 zł. Przewidujemy również nagrody sponsorowane, w tym 2 stypendia włoskie przyznawane przez Szkołę Ceramiki Artystycznej Romano Ranieri w derucie oraz przez Burmistrza San Gemini.

Regulamin i karty zgłoszenia dostępne są na stronie www.zdarzenia.art.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2006 roku. Wszelkich informacji udziela: Biuro Festiwalu Zdarzenia, ul. Wyszyńskiego 10, 83-110 Tczew, tel. / fax 058 531 62 43, e-mail: zdarzenia@zdarzenia.art.pl