ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 stycznia 2 (218) / 2013

POD PATRONATEM ARTPAPIERU

Peter Burke pokazuje, jak świadectwa wizualne (malowidła, rzeźby, grafiki, fotografie, filmy) mogą być wykorzystywane przez badaczy przeszłości nie tylko jako uzupełnienie dokumentów pisanych, lecz także jako samodzielne źródła informacji. Autor kładzie duży nacisk na krytyczna metodę interpretacji, odczytywanie danego dzieła w ideologicznym i kulturowym kontekście jego powstania. Ze wszech miar wciągający wykład, pokazujący, jak za pomocą sztuk pięknych, grafik, fotografii, filmu i inne mediów można próbować zrozumieć realia życia w innych epokach (…) wciągający, inspirujący i bardzo przystępnie napisany.
Paul Bonawentura, „Tate Magazine"

Autor wraca do klasycznych badaczy relacji miedzy historia a sztuka, u nich szukając inspiracji dla badań obrazów, aczkolwiek odwołuje się równocześnie do współczesnych metod badawczych wywodzących się z psychoanalizy, strukturalizmu i postststrukturalizmu…
Dr hab. Ewa Domańska, prof. UAM

Według mnie ta książka należy do fundamentalnych prac podejmujących problem wizualizacji historii!
Prof. dr hab. Krzysztof Zamorski

Błyskotliwe i bezstronne studium
Michael Baxandalla, "English Historical Review"

„ArtPAPIER” jest patronem medialnym książki Petera Burke’a. Jej omówienie zamieścimy w najbliższym numerze działu „Idee”.
Peter Burke: „Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne”. 2012 [seria: Historiai].