ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 lutego 4 (100) / 2008

POLECAMY

Jacek Uglik „Michała Bakunina filozofia negacji”. Wydawnictwo Aletheia. Warszawa, 2007.

Niniejsza rozprawa, Michała Bakunina filozofia negacji, stanowiąca zmodyfikowaną wersję doktoratu, nie jest wbrew pozorom poświęcona problemowi anarchizmu. Kwestia ta rzeczywiście zostaje omówiona na kartach książki, ale nie jest wyłącznym jej tematem. W publikacji podjąłem bowiem próbę całościowego omówienia filozoficznego dorobku Bakunina w celu przekonania Czytelnika, że myśl ta, zogniskowana wokół kategorii negacji, okazuje się w ostateczności wyrazem konsekwentnej afirmacji człowieka konkretnego, a zatem filozofia Bakunina daleka jest od formułowania teoretycznych postulatów zniszczenia zawsze aktualnej rzeczywistości w imię nieokreślonej przyszłej harmonii.

Książka Jacka Uglika „stanowi dojrzałą analizę poglądów filozoficznych Michała Bakunina rosyjskiego myśliciela i działacza społecznego, niesłusznie – co podkreśla Autor pracy – utożsamianego ze stereotypem rewolucjonisty i anarchisty, ze szkodą dla poznania i zrozumienia jego oryginalnej myśli społecznej i filozoficznej. I właśnie trudu głębszego poznania i zrozumienia meandrów – nie poddającego się łatwym schematyzacjom – filozoficznego dziedzictwa autora „Reakcji w Niemczech” podjął się badacz z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Z zadania wywiązał się znakomicie, dając przykład znajomości problemu, opanowania warsztatu badawczego, znajomości literatury przedmiotu, swobodnego i kompetentnego poruszania się w problematyce badawczej. (Prof. Jan Krasicki, Uniwersytet Wrocławski)Jacek Uglik (rocznik 1976), doktor filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specjalizuje się w filozofii rosyjskiej - zainspirowany głównie dziełem Dostojewskiego oraz dziewiętnastowiecznym anarchizmem. Od kilkunastu lat wydaje artzine'a "Blasfemia", jest autorem tomu poetyckiego, jeszcze nie całkiem umarły (Portret, 2005), a także szkiców z zakresu literatury, filmu i dramatu publikowanych na łamach ogólnopolskich periodyków kulturalnych. Wybrane teksty zamieszcza w sieci pod adresem www.blasfemia.blog.onet.pl