ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 marca 5 (221) / 2013

Redakcja,

POLECAMY

A A A

Festiwal Kultury Komiksowej LIGATURA 2013 (18-21.04.2013, Poznań).Do 15 marca 2013 roku można zgłaszać projekty utworów komiksowych, spośród których osiemnaście najlepszych zostanie zaprezentowanych międzynarodowej komisji w ramach cyklu spotkań pod nazwą Ligatura Pitching (19-20 kwietnia, Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu).Spotkania maja formę krótkich, pięciominutowych prezentacji pomysłu na album, serię lub krótszą formę komiksową. Anglojęzyczna prezentacja (nie przewiduje się udziału tłumacza!) może mieć charakter multimedialny, być przedstawieniem szkiców bądź gotowych plansz oraz scenariusza.Osoby wyselekcjonowane do udziału w panelu LIGATURA Pitching otrzymają zwrot kosztów podróży oraz będą miały zapewnione noclegi podczas całego Festiwalu. Wtedy też dostępny będzie katalog zawierający profile wszystkich wybranych do prezentacji artystów, rozsyłany potem do wydawnictw oraz organizatorów festiwali w Europie i USA.Do 31 marca 2013 roku trwają natomiast zgłoszenia do SILENCE – międzynarodowego konkursu na komiks bez słów. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody finansowe (I nagroda to 1000 PLN) oraz rzeczowe, a wybrane prace zostaną wydane w katalogu festiwalowym. Zgłoszenia przyjmowane są tylko za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie http://www.ligatura.eu/.