ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 lipca 13 (253) / 2014

Redakcja,

"UŚPIONE OPOWIEŚCI" W GALERII MIASTA OGRODÓW

A A A
11 lipca o godz. 20.00 w Galerii Miasta Ogrodów w Katowicach (ul. św. Stanisława 4) odbędzie się wernisaż wystawy „Uśpione opowieści”, prezentującej fotomontaże wykonane w 2013 roku w Afryce przez Macieja Gryzełko, młodego fotografa, stypendystę Marszałka Województwa Śląskiego.

Wystawa składa się z wielkoformatowych zdjęć wykonanych nocą. Fotografiom będą towarzyszyły nagrane w czasie afrykańskiej podróży artysty dźwięki, które wzbogacają filmowy, narracyjny charakter zdjęć. Wystawa została zaplanowana jako  interaktywna, audiowizualna instalacja.  Jej uczestnicy, dzięki wskazówkom i tropom, stworzą również własne narracje.

Prezentowane zdjęcia posłużyły autorowi jako pretekst do snucia opowieści o lęku przed ciemnością, który nierozerwalnie związany jest z wyobraźnią. Zaskakujące zestawienia obrazów, nieoczekiwane punkty widzenia i nieostre kontury uruchamiają grę swobodnych skojarzeń. Całość tworzy angażującą narrację pozwalającą odbiorcy na metaforyczne zstąpienie w głębię nocy i konfrontację z jego własnymi wyobrażeniami na temat ciemności.

Projekt wystawy znalazł uznanie i poparcie wśród internautów – jego realizacja jest możliwa wyłącznie dzięki ich wsparciu. Profil crowdfundingowy, założony na portalu Polakpotrafi.pl, wsparły 44 osoby. Wystawa doczekała się także swojego mecenasa w osobie Przemysława Bajana, który hojnie wsparł przedsięwzięcie.

Wystawa zaplanowana jest jako wydarzenie inaugurujące działalność nowopowstałej w Katowicach Fundacji dla Filmu i Fotogra?i. Finisaż wystawy odbędzie się 8 sierpnia.

„artPAPIER” jest patronem medialnym wydarzenia.