ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 grudnia 23 (263) / 2014

Redakcja,

ZIMOWY OGRÓD LITERACKI

A A A
Pierwsza edycja festiwalu literackiego Zimowy Ogród Literacki odbędzie się w Katowicach w dniach 16-19 grudnia.

Kluczową ideą wydarzenia jest wyjście poza uniwersytecki model czytania literatury i przybliżenie uczestnikom festiwalu jej drugiego, popularnego oblicza. Organizatorzy chcą zaprosić uczestników do udziału w kilku spotkaniach autorskich. Pragną zaprosić takich pisarzy, którzy zainteresują zarówno mieszkańców Śląska, studentów, doktorantów, jak i kadrę naukową. Wydarzeniami towarzyszącymi będą koncerty, panele dyskusyjne, a przede wszystkim otwarte warsztaty, nakierowane na doskonalenie kompetencji fabularnych przy użyciu technik z różnych specjalności uniwersyteckich. Organizatorzy przewidują ponadto promocję nowej prozy, współczesnych autorów, którzy dopiero zostali opublikowani (w formie książkowej bądź prasowej). Towarzyszyć temu będzie uniwersytecki namysł nad kondycją współczesnej prozy polskiej i literatury popularnej. Planowany jest także cykl poświęcony poezji. Wszystkie te wydarzenia nastawione będą na animację literackiego środowiska Katowic i województwa śląskiego.

Wydarzenia festiwalowe odbywać się będą w Katowicach w: Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej CINiBA (sala seminaryjna, 2 piętro, ul. Bankowa 11a), Galerii Miasta Ogrodów (ul. św. Stanisława 4) oraz na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Sala Rady Wydziału, 5 piętro, Plac Sejmu Śląskiego 1).

Organizatorami festiwalu są: Uniwersytet Śląski, Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UŚ oraz Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów. Organizatorom pomagają także redakcja kwartalnika artystycznego „FA-art” oraz „Śląskie Studia Polonistyczne”. 

Gościem Zimowego Ogrodu Literackiego będzie Sylwia Chutnik, która poprowadzi wykład otwarty „Bruk i blok, czyli pisanie miastem. Miejskość jako opowieść”. Odbędą się też otwarte warsztaty z autorką „Cwaniar” oraz wieczór autorski. Kolejnymi gośćmi będą Ziemowit Szczerek oraz Szczepan Kopyt (poza wieczorem autorskim odbędzie się też koncert duetu Kopyt/Kowalski; spotkanie poprowadzi Anna Kałuża).

Opracowano w oparciu o materiały nadesłane przez organizatorów.

„artPAPIER” jest patronem medialnym wydarzenia.