ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 grudnia 23 (263) / 2014

Redakcja,

KONFERENCJA "MESJAŃSKIE IMAGINARIA EUROPY (I NIE TYLKO)"

A A A
Prezentujemy program Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Mesjańskie imaginaria Europy (i nie tylko)”, która odbędzie się w dniach 11-12 grudnia w Częstochowie.

11 grudnia (czwartek)

Sesja plenarna:

10.00 – uroczyste otwarcie konferencji przez JM Rektorów AJD i UŚ

10.15 – Ryszard Koziołek: Mesjańska krzepa

10.30 – Agata Bielik-Robson: Zdeptać Węża! Europa Blake’a jako mesjański głos przeciw skończonym rewolucjom

11.15 – Adam Lipszyc: Seks, dowcipy i święte obrazy. Dlaczego mesjanizm jest nie do zniesienia

12.10 – przerwa kawowa

12.30-14.00 - obrady w sekcjach:

Sekcja I

12.30-13.00 – Michał Warchala: Człowiek imieniem Mesjasz: o „antropodycei" u Blake'a i Schellinga

13.00-13.30 – Andrzej Serafin: Komm ins Offene! Apofatyczny mesjanizm „Czarnych zeszytów" Heideggera

13.30-14.00 – Rafał Zawisza: Natalizm – „niepozorny” mesjanizm Hanny Arendt?

Sekcja II

12.30-13.00 – Wojciech Kopek: August – zbawca  świata. Horacjański mit mesjanistyczny

13.00-13.30 – Katarzyna Janus: Kairos drugiego przyjścia”. Średniowieczne imaginaria

13.30-14.00 – Beata Łukarska: Polska jako „naród wybrany” i „przedmurze chrześcijaństwa” w przekazie wybranych utworów z XVII – poł. XVIII wieku

14.00 – 15.30 – obiad

15.30 – 17.30 – obrady w sekcjach

Sekcja I

15.30-16.00 – Tomasz Borycki: Mesjanistyczno-millenaryjne fundamenty rewolucji

16.00-16.30 – Piotr Kawczyński: Podmiotowość „szczęśliwej ręki” (?) Wątki mesjańskie u Ernsta Blocha i Giorgio Agambena w kontekście emancypacji politycznej.

16.30-17.00 – Agata Wilczek: „Oui, Oui” – mesjańskie modlitwy Jacques’a Derridy

17.30-18.00 – Dawid Rogacz: Sloterdijka krytyka mesjanizmu

Sekcja II

15.30-16.00 – Artur Jochlik: Hegel – ojciec czy wróg polskiego mesjanizmu?

16.00-16.30 – Michał Sokulski: Mesjanizm narodowy w twórczości Zygmunta Krasińskiego

16.30-17.00 – Marta Ruszyńska: Mesjańskie imaginaria Słowiańszczyzny w literaturze polskiego romantyzmu

17.00-17.30 – Agata Koprowicz: Ukryte życie narodu. Pogrzeb Pięciu Poległych

17.30 – przerwa kawowa

18.30 – panel dyskusyjny – Mesjanizm i nowoczesność. Jakiego mesjanizmu Polacy potrzebują? „Pressje” (Muzeum Częstochowskie) – w panelu wezmą udział: Paweł Rojek, Juliusz Gałkowski, Zbigniew Kadłubek, Artur Żywiołek. Panel prowadzi o. dr Michał Legan.

20.30 – kolacja

12 grudnia (piątek)

Sesja plenarna:

9.30 – 10.00 – Rafał Tichy: Polityczny wymiar mesjanizmu w pierwotnym chrześcijaństwie

10.00 - 10.30 – Zbigniew Kadłubek: Faszyzm i marksizm. Dwa zbawienia

10.30 – 11.00 – przerwa kawowa

11.00-13.30 - obrady w sekcjach:

Sekcja I

11-11.30 – Anna Sygnarska: „Teatr-Świątynia” jako kulturowa reprezentacja mesjanizmu na przykładzie wybranych dramatów Tadeusza Micińskiego

11.30-12.00 – Michał Kisiel: Wielopole, Wielopole Tadeusza Kantora wobec mesjanizmu

12.00-12.30 – Magdalena Kempna-Pieniążek: Poza zbawieniem…? (Anty)mesjański dyskurs w filmach Bruno Dumonta

Sekcja II

11.00-11.30 – Alina Mitek-Dziemba: Zwierzęcość i obietnica mesjańska. Davida Herberta Lawrence’a myślenie wokół Apokalipsy

11.30-12.00 – Piotr Bogalecki: „Zastana nieobecność przyjścia”. To, co mesjaniczne w poezji Tymoteusza Karpowicza

12.00-12.30 – Magdalena Piotrowska-Grot: Chrystus nie powróci. Figura Chrystusa w wierszach Krzysztofa Siwczyka

Sesja plenarna:

12.45-13.30 – Artur Żywiołek: (Nie?)możliwa historia polskiego mesjanizmu

13.30 – 15.00 – obiad

15.00 – 17.00 - obrady w sekcjach:

Sekcja I

15.00-15.30 – Marta Łukaszewicz: „Rosyjski Chrystus”, granice Kościoła i apokatastaza w opowiadaniu Nikołaja Leskowa Na krańcu świata

15.30-16.00 – Lucyna Rożek: Literacka wizja spełniona w Wyspie Krym Wasilija Aksionowa

16.00-16.30 – Paweł Rojek: Trójca Święta w historii i w społeczeństwie: Rosyjska idea, polski mesjanizm i rozum postsekularny       

16.30-17.00 – Juliusz Gałkowski: Spór Jerzego Brauna z Karolem Ludwikiem Konińskim o cesarstwo polskie.

Sekcja II

15.00-15.30 – Marek Grajek: Mesjanizm Stanisława Przybyszewskiego

15.30-16.00 – Paweł Kulpiński: Mesjanizm i (anty)utopia. Wątki mesjanistyczne i antyutopijne w powieści Zwycięzca Jerzego Żuławskiego

16.00-16.30 – Piotr Sadzik: Mesjasz, który nadchodzi. Derrida, Schulz i „Boczne odnogi czasu”

16.30-17.00 – Jan Zając: Ja-zbawiciel. Troska o siebie Witolda Gombrowicza

17.00 – przerwa kawowa

sesja plenarna:

17.30-18.00 – Adam Regiewicz: Mesjańskie tropy w praktyce interpretacji tekstu

18.00 – 18.15 – zamknięcie konferencji

19.00 – koncert w Filharmonii Częstochowskiej

„artPAPIER” jest patronem medialnym wydarzenia.