ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 czerwca 11 (275) / 2015

Redakcja,

POLECAMY: NECS 2015

A A A
Uniwersytet Łódzki i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej zapraszają na międzynarodową konferencję NECS, która odbędzie się w dniach 18-20 czerwca 2015 na Wydziale Filologicznym UŁ.

NECS jest największą w Europie i najbardziej prestiżową cykliczną konferencją poświęconą mediom i kulturze audiowizualnej. Wydarzenie gromadzi około 450 prelegentów z całego świata. Poprzednie edycje miały miejsce m.in. w Londynie, Lizbonie, Istambule, Pradze i Mediolanie. Na gospodarza dziewiątej edycji tej konferencji, odbywającej się po raz pierwszy w Polsce, została wybrana Łódź. Główna część konferencji odbędzie się w budynku Wydziału Filologicznego, a wydarzenia towarzyszące będą miały miejsce m.in. w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki i w wybranych miejscach w Łodzi. Tytuł, a jednocześnie zakres tematyczny konferencji, to „Archives of/for the Future”. Będzie ona dotyczyć zagadnień związanych z archiwizacją danych i perspektywami archiwów we współczesnej kulturze audiowizualnej. Zakres zagadnień obejmuje m.in.: digitalizację wytworów kultury, archiwistykę społeczną, filmoznawstwo w dobie „gorączki archiwów”. Swój udział potwierdziło czworo gości honorowych: Giovanna Fossati, Oliver Grau, Krzysztof Wodiczko i Marysia Lewandowska. Językiem konferencji będzie angielski.

Konferencja potrwa cztery dni. Dzień pierwszy zarezerwowany jest dla warsztatu młodych naukowców (Graduate Workshop). Kolejne trzy dni to konferencja właściwa. Jej program przewiduje cztery sesje tematyczne dziennie. W każdej sesji odbędzie się równolegle 8-10 paneli, a każdy z nich składać się będzie z 4-5 wystąpień prelegentów. Panele zwieńczone będą dyskusją kierowaną przez moderatora panelu. W czasie trwania konferencji odbędą się także warsztaty grup badawczych działających w ramach NECS oraz będzie miało miejsce coroczne walne zebranie członków Stowarzyszenia.

Rozwinięciem jednego z podtematów konferencji – „Archiwa kultury popularnej” – będzie warsztat poświęcony transmedialności w kulturze popularnej. Jego zadaniem będzie prześledzenie międzymedialnych przepływów w systemach rozrywkowych i historii konwergencji mediów w kulturze popularnej  XIX  i pierwszej połowy XX wieku.

Tradycyjnie istotną częścią składową konferencji będzie Publishers Forum. Wydarzenie to umożliwia zapoznanie się z ofertą czołowych światowych wydawnictw filmo- i medioznawczych, a także bezpośrednie zakupienie książek i periodyków w promocyjnych cenach. Jest także okazją do osobistego spotkania z autorami prezentowanych książek. Organizatorzy przewidują następujących uczestników: Amsterdam University Press, EYE Film Institute Netherlands, Columbia University Press/Wallflower Press, Bloomsbury Publishing, Intellect, Proquest, Edinburgh University Press, Routledge, John Libbey Publishing, Combined Academic Publishers, Peter Lang, Schüren Verlag, Officyna,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Prezentację prac będących w trakcie realizacji oraz dopiero co wydanych publikacji (monografii, serii książek, czasopism, wydawnictw specjalnych) umożliwi Project Forum. Będzie to także przestrzeń dla zapoznania publiczności z ciekawymi inicjatywami w dziedzinie nauk humanistycznych oraz realizowanymi projektami badawczymi. Program Project Forum znajdzie się w głównym programie konferencji.

W ramach konferencji odbędą się wydarzenia towarzyszące, których program powstanie we współpracy z partnerami – Muzeum Sztuki w Łodzi, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Fabryką Sztuki, Muzeum Kinematografii. Wydarzenia towarzyszące będą miały na celu podkreślenie filmowych tradycji i potencjału Łodzi oraz zapoznanie gości z polskimi doświadczeniami związanymi z archiwizacją i digitalizacją dorobku audiowizualnego.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie www.necs.org/conference.

Opracowano w oparciu o materiały prasowe organizatorów.