ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 czerwca 11 (275) / 2015

Monika Glosowitz,

GOŚCINNOŚĆ POEZJI (2)

A A A
Czerwcowa odsłona poezji w „artPapierze” jest kontynuacją styczniowego projektu, w którym prezentowaliśmy współczesną poezję perską. Tym razem nie zawędrowaliśmy tak daleko. Przed nami 16 zestawów wierszy poetek z Irlandii w przekładach 15 polskich tłumaczek i tłumaczy. Całość została poprzedzona wstępem dr Megan Buckley, która mnogość wątków i bogactwo dykcji poetyckich układa we wspólnej ramie.

Chciałabym podziękować tak ogromnemu gronu za współpracę, przede wszystkim Wioletcie Grzegorzewskiej za inicjatywę, koordynację i współredakcję całości, a prof. Luz Mar González-Arias za entuzjazm i pomoc. Mam nadzieję, że ta i kolejne części (planujemy działy poświęcone poezji z Hiszpanii, Czech i Kazachstanu) jeszcze wyraźniej ukażą, jak dekonstruowane są dominujące narracje specyficzne dla różnych części świata. Chcemy bowiem zakwestionować spojrzenie odcieleśnionego podmiotu znikąd (Haraway 1988; Rose 1997) i przyjąć perspektywę feministycznej geografii, w ramach której punktem wyjścia staje się cielesne doświadczenie miejsca jednostkowego podmiotu budującego na tej podstawie wizje wspólnoty (Staeheli i in., red. 2004: 11). Niełatwo wtedy wyznaczyć ostrą granicę pomiędzy realną i metaforyczną przestrzenią, a poetyckie opowieści pomagają uświadomić nam, jak wiele uwarunkowań kształtuje nasze doświadczenia estetyczne.

D. Haraway: „Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective”. „Feminist Studies” nr 14, vol. 3 (jesień 1988), ss. 575– 599.

G. Rose: „Feminism and Geography: The Limits of Geographical Knowledge”. Cambridge 1993.

L.A. Staeheli, E. Kofman, L.J. Peake (red.): „Mapping Women, Making Politics. Feminist Perspectives on Political Geography”. Nowy Jork, Londyn 2004.
Zdjęcie wykonano w trakcie wykładu Anki Parvulescu „The Traffic in Women's Work: East European Migration and the Making of Europe”, Dubrownik, maj 2014.