ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 czerwca 12 (276) / 2015

Redakcja,

WOJCIECH SOBCZYK: OSIEM BAJEK

A A A
W dniach 22-27 czerwca w ramach cyklu „Ex-centryk” odbędzie się wystawa „Osiem bajek”, na której zaprezentowane zostaną prace krakowskiego artysty Wojciecha Sobczyka.

Autor prac wyjaśnia, że: „Człowiek, jak i zwierzęta, ma poczucie własnych granic i własnego centrum, ale w odróżnieniu od nich ma też samoświadomość. Jest ona możliwa dzięki »wyprojektowaniu« własnego centrum na zewnątrz ciała – czyli spojrzeniu na siebie z zewnątrz i ujrzeniu własnego obrazu. Człowiek więc ze swej natury jest ekscentrykiem (…). Ten ogląd siebie z zewnątrz, czyli świadomość siebie pozwala nam wątpić i zastanawiać się nad naszą tożsamością i naturą. Jest to cecha typowo ludzka, będąca narzędziem służącym poszukiwaniu samego siebie, umożliwiająca stawianie pytań o własne istnienie. W swej pracy staram się postawić pytania, ale, jak mi się zdaje, odpowiedź na nie leży w każdym z nas. Dziwię się naszej mowie. Dziwię się naszej wierze, religii. Dziwię się, widząc nasze zachowanie. Dziwię się naszym strojom. Dziwię się naszej technologii. Dziwię się naszym myślom. Dziwię się naszym lękom. Dziwię się naszym pragnieniom. Dziwię się temu, kim, a raczej czym, jesteśmy. Jednak najbardziej dziwi mnie fakt, iż potrafię się temu wszystkiemu dziwić”.

Wernisaż wystawy odbędzie się 22 czerwca o godz. 18.00 w Krużgankach Klasztoru O.O. Dominikanów w Krakowie, ul. Stolarska 12 (furta klasztoru). Miejsce na wystawę udostępnione zostało dzięki uprzejmości O.O. Dominikanów. Godziny otwarcia: 10.00- 21.00.

***

Wojciech Sobczyk – ur. w 1985 roku w Jaworznie. W 2010 roku stypendysta Erasmus w Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. Ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, a jego praca dyplomowa odznaczona była medalem rektora w pracowni miedziorytu prof. Stanisława Wejmana. W 2012 roku uhonorowany Stypendium Twórczym Miasta Krakowa. Obecnie student Środowiskowych Studiów Doktoranckich na krakowskiej ASP pod opieką prof. Dariusza Vasiny. Od 2013 roku asystent w pracowni litografii na UP.

Opracowano w oparciu o materiały promocyjne organizatorów.

„artPAPIER” jest patronem medialnym wystawy.