ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 czerwca 12 (276) / 2015

Redakcja,

NATALIA WIERNIK: THANKSGIVING

A A A
Galeria Pusta w Katowicach zaprasza w dniach 26 czerwca – 30 sierpnia na wystawę „Thanksgiving” Natalii Wiernik.

Artystka wyjaśnia: „Podczas tworzenia serii »Dziękczynienie« towarzyszyły mi rozważania na temat tego, jak widzimy, postrzegamy, co dzieje się, kiedy próbujemy sobie coś przypomnieć, zaprojektować, spowodować, żeby konkretny obraz (widok jakiegoś wydarzenia, wspomnień) pojawił się przed naszymi oczami. Zauważam pewną skłonność do mitologizacji. Przeszłość łatwo poddawana jest apoteozie. Sam proces zapamiętywania jest niezwykle subiektywny. Pewne obrazy-wspomnienia, które próbuje się na nowo zmaterializować po upływie czasu, nabierają cech archetypicznych. W swojej pracy chciałabym połączyć rolę wyboru przedmiotu, otwarcia się na przypadek, rejestrację poprzez aparat z rzemiosłem. Kluczowy jest długotrwały i wieloetapowy proces tworzenia obrazu, wypełniony poszukiwaniem obecności, namacalności, fizyczności, wielowymiarowości. Poszukiwania stanowią rodzaj swoistej »krystalizacji«, w której wyniku powstaje obiekt na pograniczu fotografii, grafiki i malarstwa, będący wypadkową różnych doświadczeń i badań, obraz umiejscowiony gdzieś pomiędzy, na granicy tych światów”.

Wernisaż wystawy odbędzie się 26 czerwca o godz. 18.00.

***

Natalia Wiernik – ur. w 1989 roku w Krakowie. W latach 2008-2013 studiowała w Pracowni Fotografii I prowadzonej przez prof. Agatę Pankiewicz na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie uzyskała dyplom magisterski. Natalia Wiernik w swoich obrazach łączy doświadczenie fotografa, malarza i grafika. Od 2013 roku kontynuuje kształcenie w ramach studiów doktoranckich. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2013 i 2015, laureatka Stypendium Młoda Polska za osiągnięcia w dziedzinie sztuk wizualnych. Prace Natalii Wiernik zdobywają uznanie na całym świecie, wielokrotnie nagradzane w konkursach międzynarodowych: New York Photography Awards, Sony World Photography Awards, PDN Photo Annual, International Photography Awards i wiele innych. Od 2012 roku współpracuje z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

Opracowano w oparciu o materiały prasowe organizatora.

„artPAPIER” jest patronem medialnym wystawy.