ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 kwietnia 7 (319) / 2017

Redakcja,

RYBIE OKO 9

A A A
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku zaprasza do udziału w Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko”. W tym roku zorganizowana zostanie już dziewiąta edycja konkursu realizowanego od 2001 roku. Przedsięwzięcie to jest jednym z najstarszych w Polsce przeglądów konkursowych młodej sztuki i jedynym, który – dzięki swojej otwartej formule programowej – oferuje publiczności prezentację dzieł artystycznych wykonanych we wszystkich mediach. Celem i założeniem biennale jest promocja młodych i kreatywnych artystów, którym organizatorzy chcą stworzyć platformę dyskusyjną do prowadzenia dialogu i konfrontacji ze środowiskiem eksperckim – krytykami i teoretykami sztuki oraz kuratorami – a także szeroką publicznością. W ramach biennale – poza ekspozycjami – odbywają się spotkania oraz panele dyskusyjne w oparciu o zaproszonych krytyków i teoretyków sztuki oraz szeroką publiczność. W 2017 roku biennale zostanie zorganizowane w przestrzeniach wystawienniczych Galerii Kameralnej i Baszty Czarownic w Słupsku, a także Centrum Aktywności Twórczej w Ustce.

Biennale kierowane jest do młodych artystów, którzy nie przekroczyli 35. roku życia w chwili złożenia swojego zgłoszenia. Do udziału zaproszeni są zarówno artyści profesjonalni, jak i dyplomanci studiów licencjackich oraz magisterskich wszystkich kierunków artystycznych uczelni wyższych w Polsce. W przypadku jednolitych studiów magisterskich w konkursie mogą wziąć udział także studenci IV i V roku.

Kwalifikacja prac dokonana zostanie przez ogólnopolskie jury powołane przez organizatorów. W jego skład wejdą: Sebastian Cichocki, Adam Mazur, Piotr Stasiowski oraz przedstawiciele organizatora: Edyta Wolska i Roman Lewandowski. Skład jury może ulec zmianie. Jury zbiera się dwukrotnie – po to, by dokonać selekcji dopuszczonych do wystawy prac oraz bezpośrednio przed wernisażem, w celu wyboru laureatów nagród.

Nagrody:

 1. Nagroda Główna Grand Prix wynosi 25.000 zł. Zdobywca nagrody otrzymuje także zaproszenie na miesięczną rezydencję w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Organizator zapewnia także pokrycie kosztów pobytu i utrzymania oraz indywidualną wystawę w BGSW. Wystawa prac laureata, będąca zwieńczeniem odbytej rezydencji, zostanie zorganizowana w ustalonym terminie i miejscu, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r.

 2. Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego – wysokość nagrody zostanie podana w późniejszym terminie.

 3. Nagroda Prezydenta Miasta Słupska w wysokości 1.000 zł (za projekt realizacji obiektu w przestrzeni publicznej miasta Słupsk).

 4. Nagroda Burmistrza Miasta Ustka w wysokości 3.000 zł.

 5. Nagroda Banku Spółdzielczego w Ustce w wysokości 1.000 zł.

 6. Nagroda Towarzystwa Budownictwa Społecznego w wysokości 1.000 zł.

 7. Nagroda Dyrektora Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w postaci zaproszenia do indywidualnej wystawy w jednym z trzech salonów wystawienniczych BGSW w roku 2018.


Harmonogram konkursu: 


 • do 20.06.2017 r. – nadsyłanie zgłoszeń.

 • do 15.07.2017 r. – wybór finalistów Konkursu i publikacja ich nazwisk na stronie Konkursu: http://bgsw.pl.

 • 04.10.2017 r. – osobista autoprezentacja finalistów Konkursu przed członkami Jury.

 • 05.10.2017 r. – otwarcie biennale, ogłoszenie decyzji jury i rozdanie nagród.

 • 10.12.2017 r. – zakończenie wystawy.


Opracowano w oparciu o materiały promocyjne organizatora.

„artPAPIER” jest patronem medialnym wydarzenia.