ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 czerwca 11 (323) / 2017

Redakcja,

POLECAMY - 'RYMKIEWICZ. METAFIZYKA'

A A A
Rymkiewicz. Metafizyka

Marzena Woźniak-Łabieniec
Kluczem do interpretacji poezji Jarosława Marka Rymkiewicza w ujęciu Marzeny Woźniak-Łabieniec jest pojęcie metafizyki, kształtujące podstawowe sensy twórczościlirycznej autora Thema regium, począwszy od tomów najwcześniejszych po ostatnie.

Poetycka wizja świata rodzi się w dialogu z różnymi koncepcjami filozoficznymi. Wiersz jest próbą znalezienia spoiwa w świecie chaosu i rozpadu. Rymkiewiczowska poezja metafizycznych pytań dotyka tajemnicy przekraczającej poznawalną zmysłowo rzeczywistość, docieka przyczyny i zasady wszechświata, relacji między ciałem, umysłem i nazywającym je słowem. W konsekwencji zadaje pytania natury religijnej: o Boga, nieśmiertelność, istnienie zła, miejsce człowieka w świecie i sens istnienia w ogóle. Rymkiewiczowska metafizyka to również symboliczny dialog – poprzez teksty – z duchami twórców z poprzednich epok, który dokonuje się dzięki naszej wiedzy o zmarłych i pozostawionych przez nich tekstach oraz w którym także my – jako czytelnicy – możemy uczestniczyć.
Liczba stron: 218
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-8088-386-4
e-ISBN: 978-83-8088-387-1