ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 czerwca 12 (348) / 2018

Magdalena Piotrowska-Grot,

ROK 1968 - GLOSA

A A A
Okrągła rocznica wydarzeń Marca '68 wywołała nie lada burzę. Fala intelektualnej dysputy – konstruktywnych rozważań i zaskakujących konfliktów – przetoczyła się nie tylko przez Polskę, choć tu w związku ze zmienioną ustawą IPN zdawała się ona najintensywniejsza. Wydarzenia polityczne zdominowały dyskurs o zdarzeniach marcowych na znacznie dalszy plan odsuwając wszystkie zmiany, wręcz rewolty społeczne i obyczajowe, które miały wówczas miejsce. Bez względu jednak na to, jak przechyla się tematyczna szala tych dyskusji, nie sposób nie zauważyć, że rok 1968 zaowocował zdarzeniami i zmianami, które wpłynęły na rozwój kolejnych pokoleń. Postanowiliśmy jednak oddać głos pojedynczym świadkom i ich osobistej perspektywie. Stawiają oni przed nami pytania, na które wciąż nie potrafimy udzielić ostatecznej odpowiedzi.