ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 września 17 (401) / 2020

Redakcja,

POLECAMY: WYSTAWA FOTOGRAFII ADRIANA WYKROTY 'INTERFERENCJE' - W RAMACH PROJEKTU POLA WIDZENIA KSIĄŻKI

A A A
Wystawa online Adriana Wykroty „Interferencje”

14 sierpnia–30 września 2020 r.

Wystawa „Interferencje” to część projektu „Pola widzenia książki”, który w tym roku doczekał się swojej czwartej edycji.

„Pola widzenia książki – kontekst” to cykl działań organizowanych przez Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej na rzecz rozwoju czytelnictwa. To interdyscyplinarny projekt, mający na celu zogniskowanie wokół książki nie tylko młodych ludzi, ale także środowisk twórczych i bibliotekarzy. Jednym aspektem jest więc szeroko rozumiana promocja czytelnictwa, drugim – działania na styku literatury i innych dziedzin sztuki, a trzecim – pogłębienie współpracy środowisk związanych z książkami. W czwartej edycji projektu nawiązujemy do dokonań językoznawcy Romana Jakobsona. Pisał on, że aby mogło dojść do komunikacji werbalnej pomiędzy nadawcą i odbiorcą, musi zaistnieć słynne 4K: kontakt, kod, komunikat i kontekst. Możemy ustalić, czym są trzy pierwsze: kontakt to sposób/medium przekazywania informacji, kod – wybór „języka” i formy przekazu, a komunikat – treść, którą chcemy przekazać. Jednak „czwarte K” przysparza wielu problemów. Bo czym jest kontekst? Tym wszystkim, co wiemy? Tym, co widzimy? Tym wszystkim, co mamy wokół siebie? Światem? Spróbujemy spojrzeć na teorię komunikacji szerzej – jako na przekazywanie treści. W sytuacji pandemii problem podejmowany przez R. Jakobsona wydaje nam się szczególnie ważny i aktualny.

W kolejnej odsłonie projektu zapraszamy na wystawę Adriana Wykroty  „Interferencje”, która będzie dostępna  14.08–30.09.2020 r.

Fotografie wykonane zostały w pomiędzy 15 a 29 marca 2020 roku (okres zalecanej kwarantanny), w oparciu o zasadę „jedna fotografia dziennie”. Na zdjęciach znajdują się miejsca zazwyczaj tłoczne, mocno uczęszczane czy kojarzące się z wolnością lub beztroską zwyczajności. Fotografie powstały z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa, obostrzeń i ograniczeń nakładanych na osobę wykonującą loty bezzałogowym statkiem powietrznym oraz restrykcji spowodowanych zagrożeniem epidemicznym. 

W ramach wystawy „Interferencje” cykl zdjęć został poszerzony o filmy krótkometrażowe: „Okno” i „Zakrzywiona rzeczywistość”; połączenia zdjęć i krótkiej formy filmowej „To co najważniejsze” oraz remiks fotografii „#50twarzy”.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, partnerami projektu są: Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Galeria Pix.House.

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej
Materiały nadesłane przez organizatora.
„artPAPIER” objął wydarzenie patronatem medialnym.