ISSN 2658-1086

15 listopada 22 (406) / 2020

Redakcja,

POLECAMY: WYSTAWA 'ŻYCIE LUDZI'

A A A
„Życie ludzi”

30 listopada 2020 r.–8 stycznia 2021 r.

Już w starożytnej Grecji kolonie pszczół uważane były za odpowiednik politycznej wspólnoty w przyrodzie – idealnego naturalnego ustroju, w którym owady symbolizowały obywatelską cnotę i oddanie zbiorowemu dobru. Wraz z rozwojem entomologii w czasach nowożytnych, uczeni, uświadamiając sobie złożoność światów owadzich, zaczęli stopniowo podawać mrowisko, ul czy termitierę jako przeciwstawny przykład harmonijnego, utopijnego systemu organizacji, który można nie tylko podziwiać, ale wręcz naśladować. W pierwszej połowie dwudziestego wieku zaczęły pojawiać się z kolei negatywne odniesienia systemu funkcjonującego w świecie owadzim do reżimów politycznych, autorytaryzmu czy totalitaryzmu. 

Projekt „Życie ludzi” stanowi opowieść o człowieku i jego kulturze z perspektywy badacza ludzkiej cywilizacji, niczym z programów przyrodniczych czy publikacji naukowych. Narracja wystawy skupia się na wybranych aspektach ludzkiej egzystencji i koresponduje z wydaną na początku XX wieku trylogią Maurycego Maeterlincka: „Życie pszczół”, „Życie termitów” i „Życie mrówek”, w której autor, belgijski noblista, pod pozorem wywodu entomologicznego przyjmuje strategię paraboliczną, traktując świat owadów jako metaforę świata ludzkiego. Idąc tym tropem, wystawa „Życie ludzi” celowo i przesadnie antropomorfizuje świat przyrody, aby zanalizować poszczególne grupy owadów społecznych. Poszukiwanie punktów wspólnych i krytyczna analiza mechanizmów występujących w świecie natury w odniesieniu do funkcjonowania człowieka w grupie, stawia finalne pytanie o miejsce jednostki w społeczeństwie. 

artystki/artyści: Piotr Bujak, Maciej Cholewa, Hubert Czerepok, Dorota Hadrian, Krzysztof Jung, Kijewski/ Kocur (Marek Kijewski, Małgorzata Malinowska), Małgorzata Mirga-Tas, Franciszek Orłowski, Tomasz Przybyłek, Michał Smandek, Łukasz Surowiec, Małgorzata Szandała, Łukasz Trzciński, Jaśmina Wójcik, Julita Wójcik, Jasiek Zoll (Mr. Fly Guy), Karolina Żyniewicz

kuratorki: Agata Cukierska, Katarzyna Kalina

koordynacja: Agata Gomolińska-Senczenko

identyfikacja wizualna: Marcin Wysocki

program edukacyjny: Dominika Malska

partnerzy: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Fundacja Imago Mundi, Muzeum Górnośląskie, Wajda School

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Materiały nadesłane przez organizatora.
„artPAPIER” objął wydarzenie patronatem medialnym.