ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 czerwca 12 (420) / 2021

Redakcja,

POLECAMY: LAND ART I OBIEKTY - WYSTAWA W RAMACH PROJEKTU 'POLA WIDZENIA KSIĄŻKI - POMOSTY'

A A A
Wystawa w ramach projektu „Pola widzenia książki – pomosty”

Land art i obiekty: Waldemar Rudyk, tekst: Julia Fiedorczuk

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej, Galeria Intymna

21.06-19.07.2021 r.

Kuratorka wystawy: Ewa Kokot

Cykl wystaw realizowany w ramach projektu „Pola widzenia książki – pomosty” będzie pokazywać styk autorskiej wypowiedzi w dwóch językach: wizualnym i literackim. Wystawy będą odwróceniem procesu ilustrowania – tu dzieło plastyczne będzie inspiracją dla literatury, a nie odwrotnie. Literatura będzie końcowym elementem działania, celem i najważniejszym aspektem projektu. Zaproszeni poeci, prozaicy i eseiści stworzą autorskie teksty w odwołaniu do prac tworzonych w różnych formach sztuki.

Pierwsza wystawa w ramach projektu „Pola widzenia książki – pomosty”: Land art i obiekty.

Waldemar Rudyk, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów „sztuki ziemi”, swoje prace umieszcza w lasach i parkach. Na potrzeby wystawy zaprezentuje swoje prace oraz stworzy rzeźbę z połączonych witek w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej. Zainteresowanie naturą łączy twórcę z Julią Fiedorczuk, autorką często poruszającą temat roli człowieka w przyrodzie i ekologii. Tekst Julii Fiedorczuk będzie korespondował z dziełem artysty.

(https://issuu.com/domoswiatowybibliotekislaskiej/docs/julia_fiedorczuk_po_s_ladach_)

W czasie pokazu odbędzie się spotkanie realizowane w ramach cyklu POMOSTY WARTOŚCI, prowadzone przez Bartłomieja Majzla, pt. NATURA, czyli spotkanie drzew mówiących tym samym językiem. Rozmowa będzie dostępna on-line.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, program Partnerstwo dla książki.

Julia Fiedorczuk – pisarka, poetka, tłumaczka i wykładowczyni Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Propagatorka ekokrytyki, w swojej twórczości wybija na pierwszy plan relacje między ludźmi a pozaludzką przyrodą i podkreśla światotwórczą siłę literatury. Autorka zbiorów opowiadań „Poranek Marii” (Biuro Literackie, 2010) i „Bliskie kraje” (Marginesy, 2016) oraz powieści „Biała Ofelia” (Biuro Literackie, 2013), „Nieważkość” (Marginesy, 2015, nominacja do nagrody literackiej Nike) i „Pod słońcem” (Wydawnictwo Literackie, 2020). Opublikowała sześć tomów wierszy. Za ostatni – „Psalmy” (Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, 2017) – otrzymała Nagrodę Poetycką im. Wisławy Szymborskiej. Publikowała także eseje, w tym „Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki” (WN Katedra, 2015) i (we współautorstwie) „Ekopoetyka” (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2015). Jest autorką programu Szkoły Ekopoetyki w Instytucie Reportażu. W zeszłym roku ukazał się zredagowany przez nią zbiór wywiadów: „Inne możliwości – o poezji ekologii i polityce. Rozmowy z amerykańskimi poetami” (WN Katedra, 2019). Jej teksty i przekłady ukazywały się między innymi w „Zadrze”, „Literaturze na świecie”, „Dwutygodniku”, „Tygodniku Powszechnym”, „Piśmie”, „Przekroju” i miesięczniku „Znak”. Utwory Julii Fiedorczuk przetłumaczono na ponad 20 języków.

Waldemar Rudyk – artysta wizualny i animator kultury. Studiował na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem i rzeźbą, tworzy obiekty, książki artystyczne i instalacje, inicjuje działania w przestrzeniach publicznych. Wspólnie z dziećmi i młodzieżą realizuje projekty artystyczne i prowadzi warsztaty. Kieruje Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku. Jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych. Uczestniczył w ponad dwustu wystawach zbiorowych, akcjach i działaniach artystycznych w kraju i za granicą. Jego prace nagradzane były w ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądach, m.in. Letni Salon Sztuki, Bielsko-Biała (2000); I Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej, Trójmiasto (2001), III Międzynarodowe Biennale Miniatury, Częstochowa (2004); VII Biennale Małych Form Malarskich, Toruń (2007); III Międzynarodowe Biennale Obrazu „Quadro-Art”, Łódź (2011).

Wystawa będzie dostępna dla osób indywidualnych i grup (limit do 15 osób). Obowiązuje rezerwacja miejsc. Zapisy obowiązkowe (miejsca limitowane tylko za potwierdzeniem).

 

DOM OŚWIATOWY BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ

ul. Francuska 12, Katowice 40-015

tel.32 255 43 21

e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl

www.facebook.com/DomOswiatowyBibliotekiSlaskiej

https://www.tumblr.com/blog/polawidzeniaksiazki-pomosty
Materiały nadesłane przez organizatora.
„artPAPIER” objął wydarzenie patronatem medialnym.