ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 września 18 (450) / 2022

Redakcja,

POLECAMY: BIENNALE SZTUKI MŁODYCH 'RYBIE OKO 10'

A A A
Wystawa Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko”

Otwarte autoprezentacje laureatek i laureatów Biennale: 05.10.2022, godzina 12:00 / Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

Otwarcie biennale: 06.10.2022, godzina 18:00 / Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

wystawa: 07.10.2022 r.–31.12.2022 r.

Ekspozycja dostępna będzie w dwóch salonach wystawienniczych BGSW:

Galeria Kameralna: ul. Partyzantów 31a w Słupsku / czynna od poniedziałku do soboty, w godzinach 10:00-18:00

Centrum Aktywności Twórczej: ul. Zaruskiego 1a w Ustce / czynne codziennie w godzinach 10:00-18:00

                                                            

Kuratorzy: Edyta Wolska, Roman Lewandowski

Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko 10” to cykliczny konkurs, który posiada ponad 20-letnią tradycję. „Rybie Oko” jest jednym z najstarszych w Polsce przeglądów konkursowych młodej sztuki i jedynym, który – dzięki swojej otwartej formule programowej – oferuje publiczności prezentację dzieł artystycznych wykonanych we wszystkich mediach.

Przedsięwzięcie ma na celu ukazanie reprezentatywnego wachlarza najnowszych tendencji obecnych w polskiej sztuce oraz zaprezentować jej wieloaspektowość, odmienność punktów widzenia i akceptację szeroko rozumianej kulturowej tolerancji. Organizatorzy chcą także zwrócić uwagę na dzieła komunikujące ważne społecznie tematy, które konstytuują naszą narodową tożsamość. Istotną wartością biennale jest wyłonienie w drodze konkursu prac absolwentów uczelni z całego kraju, którzy mieszkają zarówno w dużych centrach artystycznych, jak i na peryferiach. Istotnym celem projektu jest także konfrontacja dzieł oraz młodych artystów z wybitnymi krytykami i teoretykami sztuki w ramach spotkań, indywidualnych autoprezentacji oraz panelu dyskusyjnego z udziałem autorytetów polskiej krytyki artystycznej. Wielkim atutem przedsięwzięcia jest możliwość prezentacji sztuki współczesnej społeczności zamieszkującej w subregionie słupskim, który mieści się poza centrami wielkich ośrodków miejskich (Gdańsk, Szczecin).

Harmonogram biennale przewiduje otwarte dla publiczności autoprezentacje uczestniczek i uczestników, które odbędą się 5 października 2022 r. od godziny 12:00 w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Otwarcie wystaw i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 października 2022 r. w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce o godzinie 18:00.

W ramach projektu prezentowane są dwie wystawy zbiorowe, zorganizowane w salonach wystawienniczych: Galeria Kameralna w Słupsku oraz Centrum Aktywności Twórczej w Ustce.

Jury w składzie: Dobromiła Błaszczyk, Sebastian Cichocki, Roman Lewandowski, Adam Mazur i Edyta Wolska wyłoniło 18 osób, które zostały zakwalifikowane do wystawy:

 1. Michalina Bigaj

 2. Katarzyna Bogusz

 3. Agata Cieślak

 4. Piotr Desperak

 5. Joanna Dudek

 6. Ewelina Figarska

 7. Agata Jarosławiec

 8. Daniel Kotowski

 9. Nadia Markiewicz

 10. Piotr Mlącki

 11. Horacy Muszyński

 12. Sara Piotrowska i Maciej Szczęśniak (kolektyw)

 13. Laura Radzewicz

 14. Justyna Smoleń

 15. Piotr Urbaniec

 16. Kamila Walendykiewicz

 17. Dawid Wojtalewicz

 18. Katarzyna Wyszkowska


Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

Prezydent Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Burmistrz Miasta Ustka Jacek Maniszewski

Patronat medialny:

dwutygodnik kulturalny „artPAPIER”, „Obieg”, „Artinfo.pl”, „Artluk”, TVP KULTURA, „NN6T”

Sponsorzy:

Wodociągi Słupsk sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku, ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.
Materiały nadesłane przez organizatora.
„artPAPIER” objął wydarzenie patronatem medialnym.