ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 września 18 (450) / 2022

Redakcja,

POLECAMY: WYSTAWA PRAC JOANNY ZDZIENICKIEJ-OBAŁEK W BWA

A A A
„Koniec związku albatrosów” – wystawa prac Joanny Zdzienickiej-Obałek

Mała Przestrzeń Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Al. W. Korfantego 6

wernisaż: 30 września 2022, godz. 17.00

wystawa: 1 października–6 listopada 2022

 

„Koniec związku albatrosów”

Słowo KONIEC kryje w sobie definitywność. Jego założeniem jest pewnego rodzaju nieodwracalność. Wyznacza kres działań, a jego wydźwięk początkowo wydaje się negatywny. Ta ostateczność często zawiera w sobie wiele pytań, a jednym z nich jest: co dalej? „Koniec związku albatrosów” jest wystawą odzwierciedlającą wiele przemyśleń wobec otaczającej nas rzeczywistości. Dotyczy ludzi, zwierząt, relacji pomiędzy żywymi istotami, pomiędzy człowiekiem a środowiskiem.

Albatrosy to ptaki, które są wobec siebie wierne i w większości przypadków pozostają razem do ostatnich dni. Prowadzą swoje życie na powierzchni wody, skąd pozyskują pokarm zarówno dla siebie, jak i piskląt. Zachodzące zmiany klimatyczne mają ogromny wpływ na środowisko, prowadzą do ocieplenia wód, a co za tym idzie, zmniejszenia ilości pokarmu dla wielu zwierząt. Ta dziejąca się na naszych oczach katastrofa prowadzi do reorganizacji w dotychczasowym systemie funkcjonowania wielu istot. Albatrosy, do tej pory żyjące razem, podejmują decyzję o rozłące. Rozwody wśród ptaków są faktem, ale stają się również metaforą występujących przekształceń i konsekwencji, jakie możemy ponieść, jeśli nie podejmiemy odpowiednich kroków.

Joanna Zdzienicka-Obałek w swoich pracach ukazuje proces ich powstawania. Porusza się w obrębie zasad recyklingu i upcyklingu. Wykorzystuje elementy już istniejące, często posiadające swoją historię, dokonuje przeobrażenia, co sprawia, że nadaje im możliwość dalszego bytu w nowym wcieleniu. Metaforyczny koniec, w wyniku podjętej interwencji, staje się przyczynkiem początku. Artystka wprowadza nas do swojego mikroświata, który powstał pod wpływem zachodzących zmian, ukazując możliwość podjęcia konkretnych działań w zakresie ogólnym i prywatnym. W przypadku tej wystawy Joanna Zdzienicka- Obałek wykorzystuje materiały zakupione w nieistniejącym już bytomskim lombardzie. Należą do nich między innymi: druki DUFEX, z których tworzy panoramiczny, roślinny kolaż, oraz łyżwy, których przeznaczenie zmienia całkowicie, przekształcając je w noże, co łączy refleksje artystki z wątkiem jej ulubionego filmu katastroficznego z lat 90. Roślinny kolaż wyznacza nam kierunek podążania, następnie artystka wprowadza przeszkody, powodujące umyślny dyskomfort, jednocześnie pokazując, że wszystko, co istnieje w wykreowanym przez nią mikroświecie, powstało w wyniku przekształceń. Ukazanie tego procesu pod postacią wystawy prowadzi nas do refleksji nad tym, co dzieje się w obrębie naszego „podwórka”, podejmuje ważne wieloaspektowe kwestie i wymusza zadanie sobie pytania: czy to koniec, czy początek?

 

Kuratorka wystawy: Claudia Spałek

Organizator: Galeria Sztuki Współczesnej BWA

 

Ilustracja tekstu: „Dufex prints”, kolaż, fragment pracy, 2022. Fotografia dzięki uprzejmości artystki.
Materiały nadesłane przez organizatora.
„artPAPIER” objął wydarzenie patronatem medialnym.