ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 października 20 (92) / 2007

POLECAMY

A A A
„Gry Wizualne / Vizuální Hry”. Galeria Szara. Cieszyn, ul. Srebrna 1. 25 października – 28 listopada 2007.

W wystawie udział biorą: Dita Pepe, Aneta Grzeszykowska, & Jan Smaga, Kateřina Držková, Maciej Osika, Tereza Severová, Ewa Axelra.
Kuratorzy: Joanna Rzepka & Łukasz Dziedzic

Gdyby grę określał cel, na miano jedynego prawdziwego gracza zasługiwałby oszust. (Jean Baudrillard „O uwodzeniu”)

Wystawa „Gry wizualne” jest kolejną prezentacją w ramach Projektu Otwartego, którego założeniem jest konfrontowanie aktualnych tendencji, w sztuce Czech i Polski.Do wystawy zaproszeni zostali artyści młodego pokolenia, wykorzystujący w swoich projektach medium fotografii. Idea wystawy oparta jest na oszustwie dokonywanym na powierzchni obrazu fotograficznego, lecz manipulacje artystów są jedynie punktem wyjścia, a „prawdziwe” gry toczą się nieco dalej w miejscach, do których one się odnoszą.

Manipulacje w obrębie obrazu fotograficznego, tak cyfrowe jak i wykorzystujące zwykłą, „analogową” inscenizację, stylizację, poruszają się w przestrzeni pomiędzy złudzeniem a rzeczywistością. Zdaje się, że na styku tych dwóch pojęć dzieją się najbardziej interesujące rzeczy. Istotnego znaczenia w przypadku większości prac nabiera problematyka dokumentalności, przepracowana, poddana pod wątpliwość, wręcz zdewaluowana, szczególnie w pracach Teresy Severovej „Overflow area” przedstawiających zatopione hale/baseny, iluzyjne przestrzenie budynku YMCA Anety Grzeszykowskiej i Jana Smagi, czy demaskujące cyfrowe zafałszowania rzeczywistości „Viewpoints” Kateřiny Držkovej, ale przede wszystkim „Autoportrety z mężczyznami” Dity Pepe, które to jednocześnie inicjują kolejny istotny wątek ekspozycji czyli poszukiwane tożsamości. Odnajdujemy tu „puste portrety” Anety Grzeszykowskiej z wizerunkami nieistniejących ludzi, „za którymi już nic się nie kryje”, autoportrety Macieja Osiki kreujące nową nieokreśloną tożsamość, bazujące na kulturowych ikonach piękna, czy też prawdę zamienioną w sztuczność w przedstawieniach młodych ludzi autorstwa Ewy Axelrad.


Dita Pepe "Autoportrety z mężczyznami".


Aneta Grzeszykowska, Jan Smaga "Inside". Fot. arch. Galerii Raster

"artPAPIER" jest patronem medialnym wystawy.