ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 czerwca 11 (107) / 2008

NOWOŚCI WYDAWNICZE

A A A
Dwujęzyczna, angielsko-polska książka poświęcona problemowi polskiej filmowej Nowej Fali przynosi blok tekstów, których autorzy z różnych perspektyw próbują uchwycić specyfikę zjawiska, którego oficjalnie w naszej rodzimej kinematografii „nigdy nie było”. „W historii polskiego kina Nowa Fala nie stała się nigdy wyraźnie zdefiniowanym nurtem, w przeciwieństwie do francuskiej Nouvelle Vogue” - stwierdzają we wstępie redaktorzy tomu, Łukasz Ronduda oraz Barbara Piwowarska – „Fenomen polskiej Nowej Fali traktujemy więc jako zjawisko ahistoryczne, pozwalające wyróżnić grupę filmów sytuujących się pomiędzy kinem a sztuką eksperymentalną, niezależnie od czasu, w którym powstały”. Jako swego typu wyróżnik „nowofalowości” w polskich filmach z lat 1964-2006 autorzy książki traktują innowacyjność języka oraz sposobów konstruowania narracji i formy filmowej.

Autorzy artykułów zgromadzonych w książce próbują z jednej strony przynieść odpowiedź na pytanie o to, czy w ogóle i w jakim zakresie można mówić o nurcie Nowej Fali w kinie polskim (teksty Mateusza Wernera oraz Tadeusza Lubelskiego), z drugiej zaś – proponują nowe odczytania filmów oraz gatunków (przede wszystkim tzw. dokumentu kreacyjnego; tekst Stefana Czyżewskiego), uznanych za w pewien sposób „nowofalowe”. Wśród analizowanych obrazów znalazły się dzieła Jerzego Skolimowskiego (Konrad Klejsa), Grzegorza Królikiewicza (Kuba Mikurda), Andrzeja Żuławskiego (Piotr Kletowski), Marka Piwowskiego (Iwona Kurz), Andrzeja Barańskiego (Piotr Marecki) i Andrzeja Kondratiuka (Katarzyna Boratyn).

Bezpośrednią inspiracją dla pomysłodawców książki była premiera filmu „Summer Love” w reżyserii Piotra Uklańskiego, który w swoim dziele nawiązuje do poetyk nowofalowych, równocześnie podejmując specyficzną dyskusję z jednym z najbardziej klasycznych gatunków, westernem. Traktując „Summer Love” jako przyczynek do wznowienia dyskusji o charakterze polskiej Nowej Fali, autorzy artykułów próbują scharakteryzować to zjawisko zarówno na płaszczyźnie historycznofilmowej, jak i w odniesieniu do teorii i praktyki kinematograficznej.
„Polish New Wave. Polska Nowa Fala. Historia zjawiska, którego nie było”. Red. Ł. Ronduda, B. Piwowarska. Warszawa 2008.