ISSN 2658-1086

ANNA ADAMOWICZ

– ur. w 1993 r. Studiuje analitykę medyczną, czyta, pisze. Publikowana i nagradzana tu i tam. W 2016 roku ukazała się jej debiutancka książka poetycka „Wątpia”. Interesuje się historią medycyny i tanatologią. Lubi stare atlasy anatomiczne, pszczoły i cmentarze. Mieszka we Wrocławiu.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 stycznia 1 (313) / 2017