MACIEJ LIBICH

- ur. w 1996 roku. Student polonistyki i prawa w ramach Kolegium MISH UW. Zajmuje się diarystyką XX wieku. Przez większość czasu czyta Szczepańskiego i Gombrowicza.

NUMER WYDANIA

  • 15 kwietnia 8 (320) / 2017
  • 1 kwietnia 7 (319) / 2017
  • 1 marca 5 (317) / 2017