ISSN 2658-1086

MAKSYMILIAN WRONISZEWSKI

- absolwent gdańskiej polonistyki, doktorant Filologicznych Studiów Doktoranckich na UG; publikował m.in. w: „Didaskaliach”, „Obiegu”, „Arteriach”, „Toposie”, „Fragile”, „Artluku”, „Pracach Literaturoznawczych” oraz w książkach zbiorowych. Współredaktor katalogów Grzegorz Klaman. Polonia (z Klaudią Renusch, 2016) i Kino według Marii Janion (z Pawłem Bilińskim, 2016). Pisze o literaturze, sztuce i teatrze.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 marca 6 (318) / 2017