ISSN 2658-1086

EMILIA BAńCZYK

(de domo Kałuzińska) – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersytetu Śląskiego. Absolwentka filologii polskiej i socjologii reklamy i komunikacji społecznej. W roku 2016 obroniła doktorat pt. „Kulturowe kody reklamy. Świat znaczeń w reklamie z perspektywy socjalizacji”.  Pasję językoznawczą łączy z wiedzą socjologiczną. W kręgu jej zainteresowań znajdują się socjolingwistyka, językoznawstwo pragmatyczne, a także determinizm technologiczny i zagadnienie socjalizacji medialnej. Członkini Stowarzyszenia „Via Linguae” i TMJP.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 października 20 (356) / 2018