ISSN 2658-1086

PRZEMYSłAW BATORSKI

– doktorant w Zakładzie Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki UW. Interesuje się literaturą modernizmu.

NUMER WYDANIA

  • 15 lutego 4 (388) / 2020