ISSN 2658-1086

SEWERYN LESZCZYńSKI

– doktor nauk społecznych (pedagogika). Zainteresowania: antropologia filozoficzna, personalizm, historia idei. Ostatnie publikacje: „Człowiek wobec kłamstwa w technologii i technonauce” („Kwartalnik Pedagogiczny” 2018, nr 3), „Kształtowanie postaw moralnych w kulturze postmodernistycznej (W: „Dyskursy wyzerowane. Inspiracje-badania-działania”. Red. M.M. Urlińska, M. Urlińska. Kraków 2017). Przygotowuje do wydania swoją książkę „Pedagogiczne aspekty personalizmu Wojciecha Chudego.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 lutego 4 (412) / 2021
15 listopada 22 (406) / 2020