ISSN 2658-1086

FRANCISZEK DRąG

– ur. 1996, absolwent filmoznawstwa (UAM), obecnie student II stopnia MISHiS tamże na kierunkach kulturoznawstwo i literatura powszechna. Uczestnik wymian studyjnych w Berlinie i Poczdamie, stały współpracownik-programer poznańskiego festiwalu Ale Kino!. Publikuje na łamach „Fragile” i „IMAGES”.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 lutego 3 (459) / 2023
1 maja 9 (441) / 2022
1 października 19 (427) / 2021
1 lipca 13 (421) / 2021