ISSN 2658-1086

TOMASZ CHARNAS

- ur. w 1981 roku, wietschny student polonistyki UJ. Miniony nauczyciel, krytyk/ant, dążący do tekstowego ideału (auto)korektor i redaktor. Krytyczna (?) strona autorska: www.charnas.pl.

NUMER WYDANIA

  • sierpień 15-16 (87-88) / 2007
  • 15 lipca 14 (86) / 2007
  • 1 lutego 3 (75) / 2007