ISSN 2658-1086

VIOLETTA SAJKIEWICZ

– krytyk sztuki i teatrolog. Doktor nauk humanistycznych z zakresie literaturoznawstwa UJ. Adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego oraz Zakładzie Teorii i Historii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Autorka książki „Przestrzeń animowana. Plastyka teatralna Jana Berdyszaka” (2000) oraz ponad stu trzydziestu artykułów o sztuce publikowanych m.in. w „Akcencie”, „Arteonie”, „Czasie Kultury”, „Dekadzie Literackiej”, „Dialogu”, „Exicie”, „FA-arcie”, „Formacie”, „Gazecie Malarzy i Poetów”, „Magazynie Sztuki”, „Obiegu”, „Opcjach”, „Pamiętniku Teatralnym”, „Pograniczach”, „Kulturze Popularnej” oraz książkach zbiorowych. Członek AICA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki) i FIRT (The International Federation for Theatre Research).

Założycielka i redaktor naczelny dwutygodnika kulturalnego „artPAPIER”. W latach 1998-2002 współpracowała z dwumiesięcznikiem „Opcje”, gdzie m.in. była odpowiedzialna za działy plastyka i teatr, oraz pełniła funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Inicjatorka i pierwszy redaktor internetowego miesięcznika „Opcje on-line”. Prezes Katowickiego Stowarzyszenia Artystycznego. Przewodnicząca Rady Programowej Galerii Rondo Sztuki.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 lutego 4 (100) / 2008
1 czerwca 5 (5) / 2003