ISSN 2658-1086

TOMASZ MIZERKIEWICZ

- rocznik 1971, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu; napisał niedawno "Nić śmiesznego. Studia o komizmie w literaturze polskiej XX i XXI wieku" (2007) oraz współredagował (wraz z A. Stankowską) tom "Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem" (2007); publikuje na łamach "Nowych Książek", "FA-artu", "Pograniczy", "Pamiętnika Literackiego" i in.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 czerwca 11 (203) / 2012
15 października 20 (140) / 2009
15 maja 10 (130) / 2009
1 stycznia 1 (121) / 2009
1 lipca 13 (109) / 2008
15 lutego 4 (100) / 2008