ISSN 2658-1086

MARCIN WILK

- dziennikarz, krytyk. Ukończył polonistykę na UJ. Publikował m.in. na łamach „Czasu Kultury”, „ha!artu”, „Pograniczy” oraz w książkach zbiorowych – ostatnio: „CAMPania. Zjawisko campu we współczesnej kulturze”. Wykłada socjologię gender/queer na UJ i w IBL. Współredaguje uniGENDER.org. Autor bloga: http://martinwoolf.blogspot.com

TEKST

NUMER WYDANIA

sierpień 15-16 (207-208) / 2012
15 maja 10 (154) / 2010
1 lutego 3 (147) / 2010
1 listopada 21 (141) / 2009
1 października 19 (139) / 2009
15 września 18 (138) / 2009
15 lipca 14 (134) / 2009
15 czerwca 12 (132) / 2009
1 czerwca 11 (131) / 2009
1 października 19 (115) / 2008
15 września 18 (114) / 2008