ISSN 2658-1086

PAWEł HAJDUK

– ur. w 1994 roku. Publikował m.in. w czasopismach („Akant”, „Zeszyty Poetyckie”), brał udział w konkursach (I miejsce w konkursie "Erotyk" Portalu Pisarskiego).

TEKST

NUMER WYDANIA

15 lutego 4 (124) / 2009