ISSN 2658-1086

BARTOSZ KAZANA

- doktor nauk o sztuce, historyk filmu, współtwórca czasopisma „EKRANy”. Autor kilkunastu artykułów publikowanych m.in. w „Kulturze Popularnej”, „Kwartalniku Filmowym”, „Studiach Filmoznawczych” i „Kulturze Współczesnej”. Współredaktor (z Alicją Helman) książki "Od Jane Austen do Iana McEwana. Adaptacje literatury brytyjskiej" (2012). Autor książki "Nurt filmu autorskiego w kinematografii brytyjskiej w latach 1945-1951" (2013).

NUMER WYDANIA

 • 15 marca 6 (246) / 2014
 • 1 lutego 3 (243) / 2014
 • 15 lutego 4 (196) / 2012
 • 15 października 20 (188) / 2011
 • 15 marca 6 (174) / 2011
 • 1 listopada 21 (165) / 2010
 • 1 października 19 (163) / 2010
 • 15 maja 10 (154) / 2010
 • 15 kwietnia 8 (152) / 2010
 • 15 marca 6 (150) / 2010
 • 15 stycznia 2 (146) / 2010
 • 1 stycznia 1 (145) / 2010
 • 1 listopada 21 (141) / 2009
 • 15 października 20 (140) / 2009