ISSN 2658-1086

MIROSłAWA PAJEWSKA

- ur. w 1957 w Bytomiu. Poetka, autorka zbiorów wierszy: „Krwiobieg", „Styksmat", „Transfuzje”. Laureatka konkursów literackich.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 września 17 (161) / 2010