ISSN 2658-1086

ADRIAN MRóWKA

– ur. w 1984 roku, polonista oraz absolwent gender studies Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie doktorant w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

NUMER WYDANIA

  • 15 lipca 14 (230) / 2013
  • 15 kwietnia 8 (200) / 2012
  • 15 stycznia 2 (194) / 2012
  • sierpień 15-16 (183-184) / 2011
  • 15 stycznia 2 (170) / 2011
  • 15 grudnia 24 (168) / 2010