ISSN 2658-1086

ADAM ANDRYSEK

- doktor nauk humanistycznych związany z Instytutem Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Interesuje się współczesną kinematografią mainstreamową (szczególnie amerykańską), telewizją jakościową, problematyką wirtualnej rzeczywistości oraz wpływem nowych mediów na tradycyjnie pojmowane kino.

NUMER WYDANIA

 • sierpień 15-16 (351-352) / 2018
 • 15 września 18 (282) / 2015
 • 15 stycznia 2 (242) / 2014
 • 15 września 18 (234) / 2013
 • 15 marca 6 (222) / 2013
 • 15 stycznia 2 (218) / 2013
 • 1 kwietnia 7 (199) / 2012
 • 15 grudnia 24 (192) / 2011
 • 15 listopada 22 (190) / 2011
 • 1 listopada 21 (189) / 2011
 • 1 maja 9 (177) / 2011
 • 1 kwietnia 7 (175) / 2011