ISSN 2658-1086

PAWEł MIGDAł

- ur. w 1989 roku. Student kulturoznawstwa (specjalizacja: organizator i promotor projektów medialnych) na Uniwersytecie Śląskim. Interesuje się kinem najnowszym, zarówno głównego nurtu, jak i jego obrzeży, grami komputerowymi i muzyką alternatywną.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 czerwca 12 (180) / 2011
1 czerwca 11 (179) / 2011
1 maja 9 (177) / 2011