ISSN 2658-1086

AGNIESZKA MARKOWSKA

- absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Pracę magisterską pt. Sprzedaż kompetencji. Próba interpretacji genologicznej „Rafy” Jana Józefa Szczepańskiego obroniła w lipcu 2016 roku.

NUMER WYDANIA

  • 15 czerwca 12 (348) / 2018
  • 15 września 18 (330) / 2017
  • 15 maja 10 (322) / 2017
  • sierpień 15-16 (207-208) / 2012
  • 1 maja 9 (201) / 2012