ISSN 2658-1086

NINETTE NERVAL

– ur. w 1983 roku, polska poetka. Studiowała na Sorbonie i Uniwersytecie Jagiellońskim. Publikowała m.in. w: „Kwartalniku Filozoficznym”, „Odrze”, „Toposie”, „FA-arcie”, „Sztuce i Filozofii”, „Zeszytach Poetyckich”, „Exklusivie”, „Estetyce i Krytyce”, „Nowej Krytyce”, „Kresach”, „Pograniczach”. Jej wiersze były publikowane w antologii młodej poezji polskiej „Anthologia#2” (Londyn 2010), a także zostały przetłumaczone na język angielski i francuski. W 2011 roku ukazał się jej debiutancki tomik poetycki „DASEIN DESIGN” (Kraków 2011). Znalazła się w gronie poetów, których wiersze zostaną zaprezentowane w antologii współczesnej poezji polskiej pod tytułem „Poeci i poetki przekraczają granice. 100 wierszy” (pod redakcją Konrada Kędera, Elizy Kąckiej, Tomasza Gerszberga, rada wydawnicza Inga Iwasiów, Piotr Śliwiński). Mieszka w Krakowie.

TEKST

NUMER WYDANIA

sierpień 15-16 (231-232) / 2013