PATRYK SZAJ

– ur. 1989 r., doktorant na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół teorii literatury, związków literatury z filozofią, ponowoczesności, hermeneutyki radykalnej. Publikował m.in. w „Literaturoznawstwie”, „Czasie Kultury”, „Analizie i Egzystencji”, „Internetowym Magazynie Filozoficznym Hybris”, „Kulturze Współczesnej”. Jest stypendystą Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2015/2016.

NUMER WYDANIA

  • 1 kwietnia 7 (343) / 2018
  • 15 grudnia 24 (312) / 2016
  • 1 listopada 21 (309) / 2016
  • 1 kwietnia 5-6 (293-294) / 2016
  • 1 kwietnia 5-6 (293-294) / 2016
  • 1 lutego 3 (291) / 2016
  • 15 stycznia 2 (290) / 2016
  • 15 września 18 (258) / 2014
  • 15 lutego 4 (244) / 2014
  • 1 listopada 21 (237) / 2013