ISSN 2658-1086

POLA SOBAś-MIKOłAJCZYK

– doktorantka na Wydziale Kulturoznawstwa SWPS, tłumaczka z języka hiszpańskiego i angielskiego oraz recenzentka teatralna. Publikuje na łamach „Opcji”, „Ultramaryny” i „Didaskaliów”.

TEKST

NUMER WYDANIA

sierpień 15-16 (279-280) / 2015
1 czerwca 11 (275) / 2015
1 lutego 3 (243) / 2014