ISSN 2658-1086

ANGELIKA ŁUSZCZ

– doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat ontologii przedmiotów w poezji współczesnej. Publikowała m.in. w „Chimerze”, „Codzienniku Feministycznym”, „Fragile”, „Noir Cafe”, „Toposie”, „Zeszytach Poetyckich”.

NUMER WYDANIA

  • 15 września 18 (282) / 2015
  • 15 maja 10 (274) / 2015
  • 1 lutego 3 (267) / 2015
  • 1 grudnia 23 (263) / 2014
  • 15 października 20 (260) / 2014
  • 15 września 18 (258) / 2014
  • 1 września 17 (257) / 2014
  • 15 czerwca 12 (252) / 2014