ISSN 2658-1086

PAWEł WIKTOR RYś

– doktorant Wydziału Polonistyki UJ. Interesuje się podmiotowością zmultiplikowaną oraz dyskursami opresji (w tym dychotomią „pana” i „chama” w kulturze polskiej). Publikował m.in. w „FA-arcie”, „Frazie”, „Kontekstach Kultury”, „Krytyce Politycznej” i w wydawnictwach zwartych.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 kwietnia 7-8 (295-296) / 2016
1 września 17 (281) / 2015
15 lutego 4 (268) / 2015
1 stycznia 1 (265) / 2015
15 listopada 22 (262) / 2014
1 listopada 21 (261) / 2014
15 września 18 (258) / 2014
15 lipca 14 (254) / 2014