ISSN 2658-1086

PATRYCJA CHAJęCKA

- doktorantka na Wydziale Polonistyki UW, absolwentka filologii polskiej, slawistyki i etnologii (licencjat) na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości” i „LiteRacjach”.

TEKST

NUMER WYDANIA

sierpień 15-16 (255-256) / 2014