ISSN 2658-1086

ARKADIUSZ WIERZBA

– ur. w 1985 roku, tłumacz języka czeskiego (m.in. Egona Bondy’ego), krytyk literacki, redaktor. Współpracuje z Ha!artem, Rozdzielczością Chleba, „Odrą” i „Recyklingiem Idei”. Członek stowarzyszenia Otwarte Klatki.

TEKST

NUMER WYDANIA

sierpień 15-16 (255-256) / 2014