ISSN 2658-1086

EMILIA WILK

- ur. w 1992 r., studentka filologii polskiej (specjalność nauczycielska oraz nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Mieszka w Zabrzu.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 czerwca 11 (299) / 2016
15 grudnia 24 (288) / 2015
1 września 17 (281) / 2015
15 czerwca 12 (276) / 2015