ISSN 2658-1086

ANITA JASIńSKA

– ur. 1993 r., doktorantka literaturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Publikowała recenzje i artykuły na łamach „Narracji o Zagładzie”, „artPAPIERU”, „Opcji”, miesięcznika kulturalno-społecznego „Śląsk”, „Nowej Biblioteki” oraz w tomach zbiorowych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół Zagłady i miejsc pamięci. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat literackich pozostałości „po-getcie” będzińsko-sosnowieckim.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 września 18 (402) / 2020
15 lipca 14 (398) / 2020
1 maja 9 (393) / 2020
15 czerwca 12 (372) / 2019
sierpień 15-16 (351-352) / 2018
1 marca 5 (341) / 2018
sierpień 15-16 (327-328) / 2017
1 stycznia 1 (313) / 2017
15 czerwca 12 (300) / 2016
1 maja 9 (297) / 2016