ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

JOANNA ROSZAK

– ur. w 1981 roku, adiunkt w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Autorka książek „Południk spotkania. Paul Celan w polskiej poezji powojennej” (2009), „W cztery strony naraz. Portrety Tymoteusza Karpowicza” (2010), „Synteza mowy Tymoteusza Karpowicza” (2011) oraz tomów wierszy „Tintinnabuli” (2006) i „Lele” (2009) i „Wewe” (2011). Nominowana do Nagrody Literackiej „Silesius" (2012). Mieszka w Poznaniu.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 czerwca 11 (203) / 2012