Wydanie bieżące

DOMINIKA KIJEK

– ur. w 1988 roku, absolwentka Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach, doktorantka w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. Recenzuje dla „Opcji”. Interesuje się literaturą pisaną po 1989 roku, sztuką sublimującą abject, związkami pomiędzy różnymi dziedzinami sztuk oraz między sztuką jako taką a jej uwarunkowaniami społeczno-politycznymi.

NUMER WYDANIA

  • 1 grudnia 23 (263) / 2014
  • 1 marca 5 (221) / 2013